Beloshenko

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Beloshenko » Тестовый форум » Форум программистов.


Форум программистов.

Сообщений 1 страница 8 из 8

1

Тематика - программирование.

BITCOD         :   Бит-диаграмма байтов.         :    [ИСХОДНИКИ]

MySystem      :   Статискита БД, пребор.       :     [ИСХОДНИКИ]

work_sys        :   Портативная система          :     [ИСХОДНИКИ]
                            для крепления модулей,
                            файл, редактор.

Все написано на Паскале. Можно использовать в проектах по науке. Упоминание автора - важно. Автор - Белошенко Никита Анатолиевич.

http://www.nikitabeloshenko.com/logo/prg_math.png

0

2

3D Compile paskal source.

------------------------------------------------

Вихідні коди компілятору трьохвимірних графічних
примітивів написані мовою програмування - Паскаль.
Скачати ці коди Ви можете вільно, якщо перейдете за посиланням.
( http://beloshenko.ucoz.ru/My3Deditor/My3Deditor.html )
Ви можете використовувати їх вільно у
науковій діяльності, але не забувати про те, що
авторство належить Бєлошенко Микиті
Анатолійовичу і тому коопірайт
варто залишати у тексті програми,
або можна зробити так, як це роблять
розробники Linux - розроблено - (вказати хто),
правка внесена - (автор), застосовано в
прикладній задачі (автор).

Середовище створене з кількох модулів
на мові Паскаль. Головна спільна
задача - створення наборів координат
трьохвимірних графічних примітивів
(кубічна гратка, сфера, тороїд, циліндр
та багатокутник), їх спільна компіляція,
можливість обробки (маштабування, поворот
та перенос) та модуль візуалізації.

0

3

worksys

----------------

За посиланням ( http://beloshenko.ucoz.ru/load/worksys/1-1-0-22 ) worksys Ви можете отримати вихідний код на Паскалі невеликої системи для здійснення операцій . Ця система скоріше є нарисом , а головна перевага - невеликий розмір і можливість прикріпляти модулі. Також є меню вибору задач, примітивний файловий менеджер та текстовий редактор.

0

4

MySystem - програма для статистики.
-----------------------------------

MySystem - програма для аналізу статиcтики
(наприклад держлотереї).

Містить базу даних, вміє
підбір варіантів та будує гістограму
статистики.

( http://beloshenko.ucoz.ru/load/statisti … m/1-1-0-23 )За цим
посиланням Ви можете
отримати вихвдний код на
мові програмування Паскаль.

0

5

Команди мови Паскаль.
------------------------------------------------

Ця замітка присвячена командам мови програмування Паскаль і
власне самій мові програмування Паскаль. Цю мову (як і Бейсік)
програмування часто використовують з навчальною метою, щоб
програміст отримав базові знання з програмування та навчився
структурно програмувати.

---- Зарезервовані слова. ----

Зарезервовані слова в текстовому терміналі
компілятора TP 7.0. позначаються білим кольором.
Назви змінних, констант типів та об'єктів не можуть
збігатися з цими словами - інакше програма
коректно працювати не буде.

and  array begin case const div do downto else
end file for forward function goto if in label
mod nil not of or packed procedure program record
repeat set then to type until var while with

----- Ключові слова -----

program  - початок програми.

begin end - програмні скобки.

for do - цикл FOR.

while do - цикл WHILE.

repeat until - цикл REPEAT.

var - оголошення змінних.

const - оголошення констант.

set - множина.

record - запис.

object - об'єкт.


-------- Типи змінних ------

Фактично змінною ми називаємо певну область пам'яті електронно
обчислювальної машини, котра має певну назву з якою ми оперуємо та
певний тип.

type - оголошення типу користувача.

Стандартні типи.

integer   - цілочисельний тип.

byte       - цілочисельний тип 0..255.

boolean  - логічний тип false, true.
real        - дійсні числа.

char       - символ.

---- Логіка ----

and        - логічне І.

or          - логічне АБО.

not        - логічне НІ.

Таблиця істиності.
НІ.
Вхід.      Вихід.
1       0
0       1

АБО.
Вхід №1.     Вхід №2.         Вихід.
0             0                   0
0             1                   1
1             0                   1
1             1                   1

І.
Вхід №1.      Вхід №2.        Вихід.
0             0              0
0             1              0
1             0              0
1             1              1

---- Команди вводу/виводу. ----

write            - вивід даних.
writeln         - вивід даних у стрічку.

read            - зчитування даних.

readln         - зчитування даних (стрічки).

----- Графічні команди. -----

Графічні команди потрібні для того, щоб можна було
малювати різні зображення на екрані, коли він вімкнутий
у графічному режимі.

line - лінія.
circle - коло.
bar - прямокутник.

----- Hello World. -----

Приклад програми на мові програмування Паскаль,
що виводить на екран текст - Hello World.

program Hello;
begin
   writeln('Hello world');
   readln;
end.

----- Зовнішні посилання. -----

http://www.osvita.org.ua/referat/informatics/4382/
http://www.znannya.org/?view=pascal
http://www.parta.com.ua/referats/view/1854/
http://www.soft.join.com.ua/1591.html
http://beloshenko.org.ua/wiki/index.php

0

6

Команди мови FORTRAN.
-----------------------------------

Назва мови програмування FORTRAN походить від синтезу двох слів, а саме FORMULA і TRANSLATION.

------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM - початок програми.

END - кінець.

FUNCTION - функція.

SUBROUTINE - процедура.

END SUBROUTINE - кінець процедури.

DO - цикл DO.

END DO - кінець цикла DO.
CONTINUE.

COMMON.

CALL.

----------------------- Типи даних -----------------------

REAL

INTEGER

LOGICAL

COMPLEX

DOUBLE PRECISION

----------------------- Ввід / вивід і форматування -----------------------

FORMAT

PRINT

READ

------ Зовнішні посилання. --------

http://www.knigka.org.ua/category/fortran/
http://forum.krwetatnt.net/uk/thread222767.html
http://www.fortran.com/
http://www.fortranlib.com/
http://linux.org.ua/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1273737668
http://beloshenko.org.ua/wiki/index.php

0

7

Команди мови C.
----------------

{} - програмні скобки.

if - умова.

for - цикл FOR.

while - цикл WHILE.

class - клас.

void
------ Операції --------

= - присвоїти.
== - рівно?.
!= - не рівно?.
> - більше.
< - менше.

---------------- Типи змінних ----------------

bool - логічний тип.

int - цілочисельний тип.

float
double

char

-------- Команди для препроцесора ------

#define - означення.

#include - підпключення бібліотеки.

Ось список деяких стандартних бібліотек -

Math.h - математичні функції,

ConIo.h - ввід/вивід,

IoStream.h - робота з потоками.

Ми можемо підключати і власні бібліотеки, наприклад, моя
бібліотека Complex.h, призначена для роботи з комплексними числами.

----- Об'єктно орієнтоване програмування. С++. -----

Приклад - клас комплексних чисел.

...

//Complex class with attributs and metods
class Complex
{
      public:
         //Attributs
         float Real;
         float Imaginary;

         //Operators
         Complex operator+ (const Complex x) const;
         Complex operator- (const Complex x) const;
         Complex operator* (const Complex x) const;
         Complex operator/ (const Complex x) const;

         //Metods
         void Add(Complex x);
         void Sub(Complex x);
         void Mul(Complex x);
         void Div(Complex x);
};

....

----- Зовнішні посилання. -----

http://www.firststeps.ru
http://beloshenko.org.ua/wiki/index.php

0

8

BITCOD
-------

Програмка для роботи з бітовими діаграмами байтів. Може бути корисна для фізичної лабораторії, коли датчики видають бінарні сигнали. Візуалізація на екрані - стовпчик відповідає одиниці, а прогалина - нулю.

Вихідний код.

0


Вы здесь » Beloshenko » Тестовый форум » Форум программистов.


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2019 «QuadroSystems» LLC